روشهاي پرداخت

پرداخت آنلاين

پرداخت آنلاين با تمامي كارت هاي عضو شتاب از طريق درگاه پرداخت الكترونيك شركت به پرداخت ملت

روش هاي پرداخت ديگر

كارت به كارت